NISSAN ASSISTANCE

Centra pomocy NISSAN ASSISTANCE działają 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku włączając w to wszystkie niedziele i święta, świadcząc usługi podczas trwania gwarancji pojazdu.

Jeśli użytkownik wykonuje przegląd Nissana w ASO/u Dealera Nissana, korzysta z usług Nissan Assistance aż do następnego przeglądu okresowego, przy którym usługa zostanie znowu aktywowana. Dzięki temu można korzystać z takiej samej ochrony przez cały okres eksploatacji pojazdu bez przerwy. Więcej informacji udzieli najbliższy ASO/Dealer Nissana.

Usługi NISSAN ASSISTANCE świadczone są przez partnera Nissan Europe i dostępne w następujących krajach.

Albania, Andora, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja*, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Kosowo, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luxemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Watykan.
*wyłączając terytoria zamorskie Francji

Jeżeli awaria nastąpi na terenie enklawy lub wyspy należącej do jednego z krajów wymienionych powyżej, dostępna jest jedynie Usługa Podstawowa. Jeżeli nie jest możliwa naprawa na drodze, pojazd holowany jest do najbliższej ASO/Dealera Nissana, a jeżeli nie ma tam zlokalizowanego ASO/Dealera Nissana do lokalnego warsztatu.

1) USŁUGA PODSTAWOWA

Jeżeli pojazd został unieruchomiony z powodu usterki gwarancyjnej lub niegwarancyjnej albo w wyniku wypadku należy zadzwonić pod numer telefonu:

+48 22 3811511

W pierwszej kolejności podejmowana jest próba rozwiązania problemu za pomocą wskazówek udzielanych telefonicznie. Jeżeli okaże się to niemożliwe, użytkownik ma prawo do skorzystania z jednego z dwu rozwiązań w ramach Usługi Podstawowej:

1. Naprawa na drodze

2. Holowanie do ASO/Dealera Nissana

Priorytetem jest usprawnienie pojazdu na drodze. Jeżeli okaże się to niemożliwe, pojazd zostanie odholowany do ASO/Dealera Nissana (do NHPC w przypadku GT-R). Użytkownik ma możliwość wyboru ASO/Dealera Nissana, jeżeli ten znajduje się w odległości do 50 km od miejsca zdarzenia. Jeżeli wybrany dealer znajduje się w odległości ponad 50 km, pojazd zostanie odholowany do najbliższego ASO/Dealera Nissana.

2) USŁUGI DODATKOWE

Jeżeli pojazd został odholowany do najbliższego ASO/Dealera Nissana i nie może zostać usprawniony tego samego dnia, użytkownik ma prawo do jednej z czterech usług dodatkowych:

1. Kontynuacja podróży

Usługą objęty jest kierowca i podróżujący z nim pasażerowie. Pozwala rozpocząć lub kontynuować podróż, względnie wrócić do miejsca zamieszkania. Obejmuje także powrót do dealera po naprawiony pojazd (może dotyczyć osoby wyznaczonej przez użytkownika do odbioru pojazdu).

  • Pociąg/ statek (I klasa)
  • Taksówka do 50 km
  • Samolot (klasa ekonomiczna), jeżeli podróż pociągiem trwa ponad 8 godzin
  • Transport zbiorowy

Możliwe jest łączenie ww. środków transportu. Pokrywane są również koszty lokalnego transportu pomiędzy ASO/Dealerem Nissana gdzie naprawiany jest pojazd, a stacją, lotniskiem, hotelem lub miejscem wynajmu samochodów.

2. Samochód zastępczy

Do czasu naprawy pojazdu przez maksymalnie trzy dni robocze bez limitu przebiegu. Koszty paliwa i opłat drogowych nie podlegają zwrotowi. W przypadku samochodu zastępczego z wypożyczalni może być wymagane zabezpieczenie, co jest w gestii klienta. Samochód zastępczy dla samochodu dostawczego będzie udzielony w miarę dostępności, podobnej klasy co pojazd użytkownika. Samochód zastępczy dla samochodu ciężarowego będzie, w miarę dostępności, samochodem segmentu B. Samochód zastępczy nie może być wykorzystywany do celów zarobkowych.

3. Zakwaterowanie

Jeżeli awaria ma miejsce w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania i użytkownik chce zaczekać do zakończenia naprawy pojazdu. Zakwaterowanie w trzygwiazdkowym hotelu z wliczonym śniadaniem do czasu naprawy pojazdu przez maksymalnie trzy dni robocze. Usługą objęty jest kierowca i podróżujący z nim pasażerowie.

4. Repatriacja

Jeżeli w skutek awarii poza granicami kraju nie ma możliwości usprawnienia pojazdu w ciągu 3 dni roboczych po tym jak został odholowany do ASO/Dealera Nissana, możliwa jest organizacja powrotu pojazdu/ kierowcy/ pasażerów/ bagażu do kraju zamieszkania, jeżeli istnieje taka konieczność. W takim przypadku powrót powinien zostać zorganizowany w ciągu 4 dni roboczych od momentu przybycia pojazdu do ASO/Dealera Nissana. Jeśli nie dało się w ciągu 24 godzin przewidzieć niemożności naprawy w 3 dniach roboczych, usługę powrotu można połączyć z jedną z trzech wymienionych wcześniej.

3. WYŁĄCZENIA

Nissan Assistance nie obejmuje:

  • Zdarzeń poza siecią dróg
  • Zdarzeń spowodowanych siłą wyższą
  • Zdarzeń, które powstały w trakcie zawodów, rajdów i wyścigów
  • Uszkodzeń ładunku, uszkodzeń ciała oraz utraty przychodów jako skutków unieruchomienia pojazdu
  • Zdarzeń spowodowanych umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem ze strony kierowcy lub pasażerów pojazdu
  • Kosztów normalnie ponoszonych w czasie podróży, takich jak paliwo, ubezpieczenia, opłaty drogowe i parkingowe, posiłki itd.

(ASO/Dealer Nissana = podmiot gospodarczy posiadający autoryzację do sprzedaży i/lub napraw pojazdów Nissan)

@NissanPolska